Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » ogłoszenie o wyborze ...

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.:Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia do pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

2018-07-02 13:23:52

.,


IPR.272.4.16.2018 Łęczna, dnia 02.07.2018r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
pn.: „Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia do pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.
Nr sprawy IPR.272.4.16.2018

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
1) w zakresie zadania 1 zamówienia - dostawa tokarki konwencjonalnej z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających
Metal Technics Polska S.C., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa
2) w zakresie zadania 2 zamówienia - dostawa wiertarko-frezarki z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających
Metal Technics Polska S.C., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa
3) w zakresie zadania 3 zamówienia - dostawa stanowiska spawalniczego kompletnego (3 szt)
MEXPOL Sp. z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowią oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

3. W prowadzonym postępowaniu, złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu, którym w wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:


1) w zakresie części 1 zamówienia - dostawa tokarki konwencjonalnej z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T” Czas reakcji serwisowej „S”
1 METAL TECHNICS POLSKA S.C Jastrzębska Monika, ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski 60,00 20,00 15,00 5,00 100,00


2) w zakresie części 2 zamówienia - dostawa wiertarko-frezarki z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T” Czas reakcji serwisowej „S”
1 METAL TECHNICS POLSKA S.C Jastrzębska Monika, ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski 60,00 20,00 15,00 5,00 100,00
3) w zakresie zadania 3 zamówienia- dostawa stanowiska spawalniczego kompletnego (3szt)
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T” Czas reakcji serwisowej „S”
2 MEXPOL Sp z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole Oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg 60,00 20,00 15,00 5,00 100,00

4. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dział XVII "Środki ochrony prawnej".

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www