Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 3 do przetargu na dostawę art. spożywczych i chemicznych dla PZAZ w Łęcznej

2008-12-12 11:45:28

Łęczna, dnia 2008.12.12
.

Pytania i odpowiedzi Nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, według podziału na pakiety (zadania) oznaczonych od nr 1 do nr 11. Znak sprawy: PZAZ.II.3431-19/2008.

Kierownik Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej uprzejmie informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły niżej przedstawione zapytania dotyczące pakietu (zadania) Nr 11:


PYTANIA DO SIWZ

W związku z ogłoszonym przez Państwo przetargiem nieograniczonym na: „Zakup art. spożywczych
i chemicznych dla PZAZ Łęczna”, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
W nawiązaniu do art.38 pkt.1 Prawa Zamówień Publicznych zwracamy się z zapytaniem dot. SIWZ na zakup z dostawą do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej według podziału na pakiety (zadania) Nr 1 od 1 do 11 art. spożywcze i chemia dla PZAZ w Łęcznej

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany cen w trakcie umowy spowodowane zmianami cen producenta?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych i naliczanie 1,0% od wartości niedostarczonego towaru?


W odpowiedzi na zadane pytania uprzejmie informuję:

Ad. 1) Zmiana ceny musi być zgodna z zapisem § 4 ust. 2 wzoru umowy i niezależnym od obu stron umowy źródłem weryfikacji ceny podanym w ofercie.

Ad. 2) Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych, terminowe dostawy artykułów warunkują prawidłowe funkcjonowanie Zakładu.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków