Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » ogłoszenie o wyborze ...

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.:Zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im.K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu”. Nr sprawy IPR.272.4.13.2018

2018-06-28 15:05:08

.


IPR.272.4.13.2018 Łęczna, dnia 28.06.2018r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół
im.K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu”. Nr sprawy IPR.272.4.13.2018

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
1) w zakresie części 1 zamówienia - zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie
MEGATECH Dariusz Gutek ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin
2) w zakresie części 2 zamówienia - sprzęt elektroniczny
SUNTAR Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowią oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

3. W prowadzonym postępowaniu, złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu, którym w wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:
1) w zakresie części 1 zamówienia - zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Termin realizacji dostawy „T”
3 P.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice 47,64 40,00 87,64
5. CPU ZETO Sp. z o.o.
ul. Powst. Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra 57,71 40,00 97,71
6. MEGATECH Dariusz Gutek
ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin 60,00 40,00 100,00

2) w zakresie części 2 zamówienia - sprzęt elektroniczny:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Termin realizacji dostawy „T”
1. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów 47,48 40,00 87,48
4. SUNTAR Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów 60,00 40,00 100,00

4. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe