Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Szacowanie wartości zamówienia na:Zakupu testów, podręczników oraz szkoleń do przeprowadzenia testów dla PCPR w Łęcznej

2018-06-25 14:42:12

.

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na: „Zakupu testów, podręczników oraz szkoleń do przeprowadzenia testów dla PCPR w Łęcznej” w ramach projektu pn.: „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
Przedmiot zamówienia obejmuje Zakupu testów, podręczników oraz szkoleń do przeprowadzenia testów dla PCPR w Łęcznej.
1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen zakupu testów, podręczników oraz szkoleń do przeprowadzenia testów
2. kod CPV : 33156000-8- przyrządy do testów psychologicznych
1.1. Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.
W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dla urządzeń:

L.P. OPIS PRODUKTU SPECYFIKACJA
TESTY/SZKOLENIA DO PRZEPROWADZENIA TESTÓW/ PODRĘCZNIKI

1. Poker osobowościowy 1 kompl., to narzędzie przeznaczone dla menedżerów, trenerów, coachów; autorzy: Sabine Hugentobler, Bernhard Oettli, Doris Ruckstuhl, tłumaczenie: Aleksandra Jaworowska, red.: Anna Matczak. Gra w karty do stosowania w pracy z zespołami i grupami. Komplet z materiałami: Karty do gry, Podręcznik, Arkusze – bloczek 100szt.
2. CUIDA 1 kompl., przeznaczony jest do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów; autorzy:F.A. Bermejo, I. Estevez, M. I. Garcia, E. Garcia-Rubio, L. Lapastora, P. Letamendia, J. C. Parra, A. Polo, M. J. Sueiro, F. Velazquez de Castro; polska normalizacja i podręcznik: Aleksandra Jaworowska. CUIDA składa się ze 175 pozycji, na które udziela się odpowiedzi na 4-stopniowej skali. Materiały: komplet (podręcznik, arkusze z instrukcją (25 egz), arkusze odpowiedzi (25 egz.), arkusze wyników (25 egz.), komplet kluczy (17 egz.), podręcznik, arkusze z instrukcją (25 egz.), arkusze odpowiedzi (25 egz.), arkusze wyników (25 egz.), komplet kluczy.
3. DSR – Dziecięca Skala Rozwojowa 1 kompl., służy do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka; autorzy: Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska (2007); DSR Komplet (podręcznik, instrukcja, pomoce w torbie, film instruktażowy, 25 arkuszy Skali Wykonaniowej, 25 arkuszy Skali Obserwacyj, Aneks).


4. IDS – P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci
w Wieku Przedszkolnym wraz z instruktażem stosowania i interpretacji dla dwóch osób 1 kompl., narzędzie pozwalaja na wielowymiarową ocenę funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat. Test składa się z 18 testów badających sześć różnych sfer rozwoju dziecka: Zdolności poznawcze (testy: Percepcja wzrokowa, Uwaga selektywna, Pamięć fonologiczna, Pamięć wzrokowo-przestrzenna, Rozumowanie przestrzenne, Rozumowanie pojęciowe, Pamięć słuchowa); Umiejętności psychomotoryczne (testy: Motoryka, Manipulacja, Koordynacja wzrokowo-ruchowa), Kompetencje społeczno-emocjonalne (test Kompetencje społeczno-emocjonalne); Matematyka (test Rozumowanie logiczno-matematyczne), Język (testy: Mowa czynna, Słownik, Mowa bierna). Motywacja (test Odraczanie nagrody, skale: Wytrwałość, Satysfakcja z osiągnięć); autorzy: Alexander Grob, Giselle Reimann, Janine Gut, Marie-Claire Frichknecht; polska adaptacja i podręcznik: Diana Fecenec, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak; materiały: komplet (podręcznik, pomoce w torbie, 25 arkuszy zapisu), podręcznik, pomoce w torbie, arkusze zapisu.

5. Instruktaż/szkolenie stosowania i interpretacji dla dwóch osób Szkolenie „Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci
w Wieku Przedszkolnym IDS – P”, szkolenie trwające 16 godzin, dwudniowe, celem szkolenia jest nauka stosowania, obliczania i interpretowania wyników Skali Inteligencji i rozwoju dkla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS – P, w zakres szkolenia wchdoza wykłady i ćwiczenia praktyczne, szkolenie dla dwóch osób
6. IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla dzieci w wieku 5-10 lat wraz z instruktażem stosowania i interpretacji dla dwóch osób 1 kompl., narzędzie pozwalaja na ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat. Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć); autorzy: Alexander Grob, Christine S. Meyer, Priska Hagmann-von Arx; polska adaptacja i podręcznik: Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Diana Fecenec; materiały: komplet (pomoce w torbie, podręcznik, 3 rodzaje - arkusze zapisu -25 szt., arkusze matematyka 25 szt., arkusze kaczuszki - 25szt.), podręcznik, pomoce w torbie, arkusze zapisu (25 szt.), arkusze matematyka (25 szt.), arkusze uwagi selektywnej - kaczuszki (25 szt.).

7. Instruktaż/szkolenie stosowania i interpretacji dla dwóch osób Szkolenie „Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju IDS”, szkolenie 16 godz., którego celem jest nauka stosowania, obliczania i interpretowania wyników Skal Inteligencji i rozwoju IDS. Szkolenie obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne. Szkolenie dla dwóch osób.
8. Książka „IDS w praktyce psychologicznej” 1szt., autorzy: Fecenec Diana, Jaworowska Aleksandra, Matczak Anna, Potapska Agata, Kaczan Radosław, Rycielski Piotr; wydawca: PTP/PTP, rok 2017, wydanie I, Format: 16.5x23.4cm, oprawa: miękka, liczba stron:72

9. Diagnoza Więzi Rodzinnych dzieci i Młodzieży 1szt., narzędzie składa się z 15 zabaw opisanych w podręczniku, oraz przygotowanych do ich przeprowadzenia pomocy; autorzy: Aleksandra Lewandowska-Walter, Magdalena Błażek, Witold Bruski.

10. Test Relacji Rodzinnych (TRR) 1 kompl., narzędzie służące do badania dzieci w wieku 6–14 lat, przy czym uwzględniono w nim wersję dla dzieci młodszych (6–9 lat) i wersję dla dzieci starszych (10–14 lat). Narzędzie pozwala uzyskać informacje o formie relacji w rodzinie oraz jakości relacji pomiędzy jej członkami; autorzy: Aleksandra Lewandowska-Walter, Magdalena Błażek. Test składający się z zestawu figurek symbolizujących członków rodziny, zestawu wiadomości SMS (komunikatów wysyłanych poszczególnym członkom rodziny), dwóch "smartfonów" z których dziecko wysyła wiadomości, planszy służącej do rozmieszczenia poszczególnych osób oraz klocków, służących do oznaczania hierarchii w rodzinie. Zestaw testowy zawiera ponadto podręcznik oraz protokoły badania.

11. KRR – Kwestionariusz Relacji Rodzinnych 1komp., kwestionariusz mający sześć wersji służących do oceny: rodziny jako całości - wersja Moja Rodzina zawierająca 32 pozycje oceniające komunikację, spójność, autonomię – kontrola i tożsamość; rodziców jako pary małżeńskiej - wersja Moi Rodzice jako Małżeństwo zawierająca 16 pozycji oceniających komunikację i spójność; relacji z matką - wersja Moja Matka zawierająca 24 pozycje oceniające komunikację, spójność i autonomię – kontrola; relacji z ojcem - wersja Mój Ojciec zawierająca 24 pozycje oceniające komunikację, spójność i autonomię – kontrola; wyobrażenia na temat - jak relacje z danym dzieckiem ocenia matka - wersja Ja w Oczach Matki zawierająca 24 pozycje oceniające komunikację, spójność oraz autonomię – kontrola; wyobrażenia na temat - jak relacje z danym dzieckiem ocenia ojciec - wersja Ja w Oczach Ojca, zawierająca 24 pozycje oceniające komunikację, spójność oraz autonomię – kontrola; autor: Mieczysław Plopa i Piotr Połomski; KRR Komplet (podręcznik, kpl arkuszy- po 50egz.), w tym: KRR-podręcznik-Kwestionariusz Relacjii Rodzinnych(miękka oprawa), KRR6-ark.pyt.kpl.(50egz.)Ja w oczach ojca-co mój ojciec sądzi o mnie, KRR5-ark.pyt.kpl.(50egz.)Ja w oczach matki-co moja matka sądzi o mnie, KRR5-6-ark.obl.kpl.(50egz.)Ja w oczach matki, ojca (wspólny), KRR4-ark.pyt.kpl.(50egz.) Mój ojciec, KRR3 ark. pyt. kpl.(50egz.)Moja matka, KRR3-4-ark.obl.kpl.(50egz.)Moja matka, mój ojciec, KRR2-ark.pyt.kpl.(50egz.)Moi rodzice jako małżeństwo, KRR1A-ark.obl.kpl.(50egz.)Moja rodzina, KRR1-ark.pyt..kpl.(50egz.)Moja rodzina.

12. LBQ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego 1 komp., LBQ składa się z 24 pozycji opisujących odczucia osoby badanej dotyczące jej pracy zawodowej; autor: Massimo Santinello, autorzy polskiej adaptacji: Zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; LBQ KOMPLET (podręcznik oryginalny, polska normalizacja, arkusze z kluczem 25 egz), w tym: LBQ-podręcznik oryginalny-Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego, LBQ-polska normalizacja-Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego, LBQ- ark. odp. z kluczem - kpl. (25egz.), e -LBQ jednostka badaniowa, e -LBQ jednostka badawcza (bez raportu), e -LBQ wprowadzenie wyników.
LBQ-polska normalizacja-Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego

13. KPS – Kwestionariusz Poczucia Stresu 1 komp., Kwestionariusz przeznaczony jest do pomiaru struktury doznań stresowych; Kwestionariusz składa się z 27 stwierdzeń; badany określa stopień, w jakim dane stwierdzenie go dotyczy, korzystając z pięciostopniowej skali, której krańce opisują odpowiedzi „Prawda” i „Nieprawda”; autorzy: Mieczysław Plopa i Ryszard Makarowski; KPS Komplet (podręcznik, kpl. arkuszy- po 50egz.), w tym: KPS-podręcznik- Kwestionariusz Poczucia Stresu (miękka oprawa), KPS ark.pyt.wersja dla mężczyzny(50egz.), KPS ark.pyt.wersja dla kobiet (50egz.), KPS ark.obliczeniowy(50egz.).
14. IAS Interpersonalne Skale Przymiotnikowe Jerry'ego Wigginsa 1 komp. narzędzie samoopisowe służące do pomiaru cech, które charakteryzują człowieka w relacjach z innymi ludźmi. Składa się z 64 przymiotników; autor: Jerry S. Wiggins; Polska adaptacja i podręcznik: Andrzej E. Sękowski, Waldemar Klinkosz; IAS Komplet (podr. polski, podr. oryg., 25 ark. testowych, 25 ark. wyników, 25 ark. słownik), w tym: IAS- Podręcznik oryginalny, IAS- Podręcznik polski, IAS- ark. testowy-kpl.(25egz.), IAS- ark. wyników-kpl(25egz.), IAS- ark. słownik-kpl.(25egz.).ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia
Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na załączonym formularzu do dnia 02 lipca 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Giszczak, Edyta Szostakiewicz tel: 081 5315203
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe