Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na: „Zakupu urządzeń do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w ORW w Łęcznej” w ramach projektu pn.: „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”

2018-06-07 12:58:44

.

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na: „Zakupu urządzeń do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w ORW w Łęcznej” w ramach projektu pn.: „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup urządzeń do diagnozy i terapii metodą Tomatisa.
1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen zakupu urządzeń do diagnozy i terapii metodą Tomatisa
kod CPV : 33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
1.1. Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez zakup urządzenia do diagnozy i terapii metoda Tomatisa Zamawiający rozumie, że dostarczony asortyment powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. W cenę wliczony koszt dostawy, transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizację zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą obsługi, działania i utrzymania sprzętu oraz kartę gwarancji i certyfikaty bezpieczeństwa CE (dla asortymentu, dla którego takie certyfikaty są wydawane).
1.2 Urządzenia do diagnozy i terapii metoda Tomatisa wykorzystywane będą w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Łęcznej w formie nowej terapii sensorycznej dźwiękiem dla podopiecznych placówki-dzieci z niepełnosprawnością.
W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dla urządzeń:

Zakup urządzeń do diagnozy i terapii metodą Tomatisa

L.P. OPIS URZĄDZENIA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA GŁOWNE PARAMETRY LICZBA SZTUK
1. Urządzenie do stymulacji sensorycznej metodą A. TOMATISA wraz z słuchawkami – zestaw do prowadzenia indywidualnego treningu słuchowego metodą A. Tomatis’a

W ZESTAWIE:
• Sztywne futerały: do przechowywania oraz zabezpieczający
• Ładowarka
• Podręcznik dla specjalisty oraz instrukcja obsługi dla klienta
• Słuchawki bezprzewodowe z przewodnictwem powietrznym i kostnym z mikrofonem
• Natychmiastowe przetworzenie dźwięku za pomocą bramkowania elektronicznego z efektem Tomatisa
• Dostęp do nieskompresowanych i zabezpieczonych utworów
• Swobodny wybór spośród licznych gotowych programów, możliwość zestawiania ze sobą ich części lub tworzenia własnych programów
• Opóźnienie i precesja (specjalne przetwarzanie dźwięku w dwóch kanałach: C1 i C2)
• Filtry wysokiej częstotliwości (do 8000 Hz)
• Przetwarzanie głosu w czasie rzeczywistym
• Przetwarzanie głosu matki
• Wymiary: 11,7 x 8,3 x 2 cm
• Aluminiowa obudowa
• Ekran dotykowy
• Czas pracy akumulatora po naładowaniu: ok. 6 godzin
• Kontrolki bramkowania C1/C2
• In Intuicyjny Program Manager, z funkcją „przeciągnij i upuść“ (ang. „drag and drop”)
• Zgodność z normami: CE, FCC, RoHS.
2
2. Słuchawki z przewodnictwem powietrznym i kostnym
• Dźwięk wysokiej rozdzielczości
• Dwa niezależne od siebie rodzaje przewodnictwa: powietrzne i kostne
• Regulacja parametrów lateralizacji słuchowej
• Mikrofon wysokiej czułości do pracy z głosem w fazie aktywnej
• Rozmiar standardowy z nakładką dla mniejszych dzieci - bezprzewodowe
• Rozmiar dziecięcy
21

3. Urządzenie do testów uwagi słuchowej - umożliwiające ustalić u badanego progi słyszenia dla poszczególnych częstotliwości, zdolność do określania źródła dochodzącego dźwięku i rozróżniania (dyskryminacji) dźwięków, jak również lateralizację słuchową. 1
4. Urządzenie dające możliwość układania indywidualnych programów fazy pasywnej i aktywnej terapii metodą A. Tomatisa (wraz z słuchawkami bezprzewodowymi 1
ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na załączonym formularzu do dnia 13 czerwca 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Giszczak, Edyta Szostakiewicz tel: 081 5315203
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe