Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi w postepowaniu na Zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu.

2018-05-30 15:03:57

NR SPRAWY: IPR.272.4.13.2018

IPR.272.4.13.2018 Łęczna, dnia 30.05.2018Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu. Nr sprawy IPR.272.4.13.2018– wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
Szkolenie z obsługi - proszę o uszczegółowienie na czym ma polegać owe przeszkolenie. Co ma zawierać i ile czasu należy mu poświęcić?

Odpowiedź
Zamawiający zgodnie z modyfikacją SIWZ stan na dzień 30.05.2018r. rezygnuje z zapisu pkt.3.5 Rozdziału 3 Opis przedmiotu zamówienia dotyczącego wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.

Pytanie 2
Laptop

Czy zaakceptują Państwo procesor posiadający w teście Passmark wynik 4643 pkt? Wyniki zmieniają się z dnia na dzień, domyślam się, że procesor i5-7200U był przed ogłoszeniem postępowania spełniający pierwotne 4645pkt, jednak na dzień dzisiejszy nie spełnia Państwa wymagań. Proszę o informację czy zaakceptują Państwo ww procesor.

Odpowiedź
Tak. Zamawiający akceptuje procesor posiadający w teście Passmark wynik 4643 pkt.

Pytanie 3
Laptop
Wymagają Państwo wejścia i wyjścia audio - to rozwiązanie już jest stosowane wyłącznie w starszych modelach. Obecnie stosuje się jedno złącze audio tzw. combo obsługujące i słuchawki i mikrofon. Czy zaakceptują Państwo laptop posiadający jedno złącze audio-combo?

Odpowiedź
Tak. Zamawiający akceptuje rozwiązanie: jedno złącze audio-combo.

Pytanie 4
Laptop
Czy zaakceptują Państwo baterię o mniejszej ilości ogniw niż wymagane 6(np. 4 ogniwa lub 3 ogniwa), ale spełniające wymóg pracy min. 4h na baterii? Producenci obecnie zmieszają ilość ogniw zwiększając przy tym ich pojemność i wydłużając czas pracy na baterii.

Brak akceptacji powoduje wybór bardzo drogich modeli biznesowych kosztujących kilka tysięcy zł netto. Patrząc na opis wymagań ciężko nie zauważyć, że specyfikacja techniczna jest już lekko historyczna. Zmiany pozwolą zaproponować nowy sprzęt o aktualnych standardach technicznych.

Odpowiedź
Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dotyczące baterii o mniejszej ilości ogniw niż wymagane 6 ale spełniające wymóg pracy min. 4h na baterii.

Pytanie 5
Drukarka laserowa sieciowa nr 1
W wymaganiach technicznych brak jest informacji o posiadaniu przez urządzenie portu ethernet, czy Wykonawcy mają zaproponować urządzenie mające możliwość podpięcia do sieci internet?

Odpowiedź
Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie urządzenia z możliwością podpięcia do sieci Internet.

Pytanie 6
Przełącznik zarządzalny
Wymagania techniczne ww urządzenia zostały ustalone przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w roku 2013 przez co są już mocno przestarzałe i uniemożliwiają spełnienie wszystkich wymagań przez aktualnie produkowane przełączniki zarządzalne. Proszę o informację jaki dostępny na rynku przykładowy model spełnia wszystkie wyszczególnione w SIWZ wymagania? Mi nie udało się takowego dobrać z uwagi na stare wymagania. Liczę na odpowiedź.

Odpowiedź
Zamawiający nie może podać konkretnego modelu urządzenia, ale według wiedzy zamawiającego istnieją na rynku przełączniki spełniające opisane w SIWZ wymagania.

Pytanie 7
Czy Zamawiający wymaga wyłącznie dostarczenia sprzętu do siedziby szkoły, czy również na jego montażu i instalacji(jeżeli tak to proszę o podanie zakresu prac, celem właściwej wyceny usługi)?

Odpowiedź
Zamawiający wymaga od Wykonawcy jedynie dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby szkoły bez montażu i instalacji.

Pytanie 8
Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie 0% stawki podatku VAT na sprzęt komputerowy przeznaczony dla szkoły?

Odpowiedź
Zgodnie z zapisem pkt. 17.7 Rozdziału nr 17 Opis sposobu obliczenia ceny, określenie prawidłowej stawki podatku VAT jest obowiązkiem wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia sprzęt komputerowy (prócz pozycji nr 5 i 9 części I zamówienia) jest kupowany dla Zespołu Szkół im. K.K.Jagiellończyka w Łęcznej na użytek uczniów i nauczycieli.

Pytanie 9
Drukarka nr 3 - format A3
Czy zaakceptują Państwo technologię druku LED zamiast wyszczególnionej laserowej? Akceptacja pozwoli zaproponować najnowszą technologię ograniczającą koszty wydruku, które i tak dla drukarek kolorowych są bardzo wysokie.

Odpowiedź
Tak. Zamawiający dopuszcza technologię druku LED, z zastrzeżeniem, że zaoferowana drukarka będzie spełniała jakość wydruku opisaną w SIWZ.


Pytanie 10
Zadanie 1, pozycja 5 - "Komputer typu laptop"
W specyfikacji jest zapis: "Bateria: 6-komorowa litowo-jonowa, umożliwiająca pracę bez zasilania przez min. 4 godziny" Czy Zamawiający dopuści laptopa z baterią o dowolnej ilości komór?
Ilość komór nie wpływa na długość pracy urządzenia - ma na to wpływ pojemność baterii wyrażona w "mAh" lub "Wh".
Ponadto dobór urządzenia z 6-komorową baterią jest o tyle niewygodny, że niepotrzebnie podnosi cenę urządzenia nie wnosząc przy tym niczego innego.

Odpowiedź
Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dotyczące baterii o mniejszej ilości ogniw niż wymagane 6 ale spełniające wymóg pracy min. 4h na baterii.
Odpowiedzi udzielono do pyt. Nr 4


Powyższe pytania wpływają znacząco na wymagania przedstawione Wykonawcom stąd proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 6.06.18 celem dokładnego przygotowania ofert i ustrzeżenia się przed trudnościami realizacyjnymi w związku z nieaktualnym i historycznym w niektórych pozycjach opisem technicznym.


Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ a w związku z czym zmienił termin składania ofert na dzień 06.06.2018r.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron