Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

MODYFIKACJA SIWZ w postępowaniu na ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA W SPRZĘT IT PRACOWNI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. K.K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ ORAZ BIURA PROJEKTU.

2018-05-30 15:00:43

NR SPRAWY: IPR.272.4.13.2018

IPR.272.4.13.2018 Łęczna, dnia 30.05.2018r.MODYFIKACJA SIWZ DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA
W SPRZĘT IT PRACOWNI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. K.K. JAGIELLOŃCZYKA
W ŁĘCZNEJ ORAZ BIURA PROJEKTU.

Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału 3 Opis przedmiotu zamówienia: przed modyfikacją w brzmieniu było:

3.5 Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu
i oprogramowania,

Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału 3 Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

3.5. -SKREŚLONY


Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału 16 Miejsce oraz termin składania ofert: przed modyfikacją w brzmieniu było:

16.1. Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 04.06.2018r. do godz. 10:00
16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 13 parter budynku.

Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału VI Warunki udziału w postepowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełniania: po modyfikacji otrzymuje brzmienie:


16.1. Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 06.06.2018r. do godz. 10:00
16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 13 parter budynku.

W związku z powyższą modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1. Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji– stan na dzień 30.05.2018.

W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe