Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postepowaniu na sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Spiczyn.

2018-05-25 12:03:03

NR SPRAWY: GKN.272.1.16.2018

NOTATAKA SŁUŻBOWA
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Spiczyn, obrębu Jawidz jako działki nr : 1378/3, 1378/4, 1378/5, 1378/7, 1378/9, 1378/11, 1378/13, 1378/15, 1378/17, 1378/19, 1378/21, 1378/23, 1378/25, 1378/27, 1378/28 i 1378/29, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/001437917/3.
Określić wartość oddzielnie dla każdej z wymienionych działek.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Łęczyńskiego, przeznaczona jest do sprzedaży.

2. Kod CPV: 70000000-1 usługi w zakresie nieruchomości

3. Zastosowano procedurę zamówienia:
§ 4 ust. 4 Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 r.

4. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

5. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym:
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – zadania własne Powiatu

6. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe w formie:
Zapytanie ofertowe opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz wysłane do oferentów:
1) Bi Invest Biuro Wyceny Nieruchomości Kamil Pszczoła, 20–823 Lublin, Dębówka 63B
2) Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Jakub Saluk, 20–153 Lublin, ul. Laurowa 20/1
3) Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości Marek Roszczewski, 20–868 Lublin, ul. Karpacka 29
4) Wycena nieruchomości mgr inż. Jerzy Prenagal, 20–865 Lublin, ul. Kisielewskiego 15/15

7. Wykaz złożonych – przesłanych ofert:
1) Bi Invest Biuro Wycen Nieruchomości Kamil Pszczoła, 20 – 823 Lublin, Dębówka 63B – cena netto = 2 400,00 zł + VAT 0 % = 2 400,00 zł – termin realizacji – 21 dni
2) Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Jakub Saluk, 20 –153 Lublin, ul. Laurowa 20/1
– cena netto = 4 468,00 zł + VAT 0 % = 4 468,00zł – termin realizacji – 30.06.2018 r.
3) Bartłomiej Jabłoński, 27– 630 Zawichost, ul. Kwiatowa2/1
– cena netto = 3 772,00 zł + VAT 23 % = 4 639,56zł – termin realizacji – 25.06.2018 r.
4) Wycena Doradztwo i Usługa Budownictwa Małgorzata Kot, 22 –200 Włodawa, ul. Chełmska 4/62
– cena netto = 2 276,00zł + VAT 23 % = 2 799,48 zł – termin realizacji – 25.06.2018 r.
5) Agencja Usług Rynkowych ,,MAT”, 35 – 117 Rzeszów, ul. Pleśniarowicza 2/49
– cena netto = 3 896,00 zł + VAT 0 % = 3 896,00zł – termin realizacji – 18.06.2018 r.

8. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Bi Invest Biuro Wycen Nieruchomości Kamil Pszczoła, 20 – 823 Lublin, Dębówka 63B – cena netto = 2 400,00 zł + VAT 0 % = 2 400,00 zł – termin realizacji – 21 dni
Najniższa cena

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków