Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Protokół z postępowania na świadczenie kompleksowej usługi organizacji wycieczki samolotowej do Barcelony dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej

2018-05-23 13:11:39

NR sprawy: A.272.1.3.2018

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Data sporządzenia protokołu: 23.05.2018r.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia do 30 tys. euro

1. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie kompleksowej usługi organizacji minimum 5-dniowej (nie więcej niż 6-dniowej) wycieczki samolotowej do Barcelony, Montserrat, Lloret de Mar, Tossa de Mar dla grupy ok. 42 pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz uprawnionych osób, w tym dzieci od 6 do 18 roku życia.

2. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 58 520 zł netto , co stanowi równowartość 13 572,37 euro, kod CPV: 63511000-4, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 76 000,00 złotych brutto.
Zamawiający w związku z tym, iż środki pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwiększa kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

3. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 10.04.2018r. na podstawie (wskazać odpowiedni dokument, np. planowane koszty, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno - użytkowy) cen usług świadczonych w podobnym zakresie.

4. Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia lub imiona i nazwiska oraz stanowiska osób, które dokonały ustalenia wartości zamówienia:
1) Agnieszka Plechawska

5. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Biuro Podróży Karol Travel Karol Krystiańczuk, ul. Stefanii Pawlak 8, 21-010 Łęczna
2) BPiT Almatur Sp. z o.o. Biuro Lublin, ul. Langiewicza 10, 20-034 Lublin
3) Centrum Podróży Koliber Tomasz Jurkowski, ul. Chopina 7/26, 20-026 Lublin
4) Stanpol Stanisław Przytuła, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna

oraz zamieścił w dniu 15.05.2018r. na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 30 tys. euro.

6. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena za 1 osobę Łączna cena za całość zamówienia
(42 osoby)
1.Biuro Podróży ELLA TOURS Elżbieta Duda Plac Klasztorny 2, 59-220 Legnica 1 895,00 79 590,00
2.Centrum Podróży Koliber Tomasz Jurkowski ul. Chopina 7/26, 20-026 Lublin 1 860,00 78 120,00

7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

W wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
Łączna ilość punktów Cena Atrakcyjność oferty Warunki
zakwaterowania
położenie obiektu zakwaterowania od lotniska położenie obiektu zakwaterowania w odległości od Morza atrakcje turystyczno-przyrodnicze i infrastruktura gastronomiczno-handlowa miejscowości zakwaterowania
kategoria hotelu animacje dla dzieci na terenie obiektu
restauracja, bar hotelowy (darmowe napoje)
wieczorne animacje tematyczne, kulturalno- rozrywkowe dla osób dorosłych w obiekcie
1. Biuro Podróży ELLA TOURS Elżbieta Duda
Plac Klasztorny 2, 59-220 Legnica 78,52 4 1 2 3 - 3 - 91,52
2. Centrum Podróży Koliber Tomasz Jurkowski
ul. Chopina 7/26, 20-026 Lublin 80,00 4 1 2 3 - 3 - 93,00

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Centrum Podróży Koliber Tomasz Jurkowski, ul. Chopina 7/26, 20-026 Lublin
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Zaproszeniu do złożenia oferty przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron