Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postepowaniu na dostawę wyposażenia szkolnej pracowni budowlanej do Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej

2018-04-30 12:32:46

NR sprawy: IPR.272.1.25.2018
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa wyposażenia szkolnej pracowni budowlanej do Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

2. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę: 13 500,00 zł brutto

3. W dniu 19.04.2018r. Zamawiający zamieścił Zapytanie ofertowe na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka- zamówienia do 30 tys. euro. Oraz na stronie Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl nr ogłoszenia 1105567

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów – cena oferty 6 586,65 zł brutto
2. CENTRUM SEDNO Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin – cena oferty 25 215 zł brutto
3. Firma Handlowa „MAJSTER” Robert Tubielewicz, ul. 1-go Maja 13/1, 78-400 Szczecinek – cena oferty 6 159, 84 zł brutto

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Firma Handlowa „MAJSTER” Robert Tubielewicz, ul. 1-go Maja 13/1, 78-400 Szczecinek za cenę 6 159,84 zł brutto

6. Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.

7. Postępowanie prowadził: Agnieszka Jóźwiak

Łęczna, dnia 30.04.2018r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków