Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia szkolnej pracowni budowlanej do Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.

2018-04-23 12:39:31

NR SPRAWY: IPR.272.1.25.2018

IPR.272.1.25.2018 Łęczna, dnia 23.04.2018



Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia szkolnej pracowni budowlanej do Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej. Nr sprawy IPR.272.1.25.2018

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło następujące pytanie.

Pytanie 1
Dotyczące wyposażenia rusztowania w 4 rolki jezdne. Mogą one być z regulacją wysokości – średnica rolek 150 mm( do poziomowania rusztowania na nierównym podłożu) lub bez regulacji, o średnicy rolek 125 mm

Odpowiedź:
Zamawiający w związku z tym, iż nie określił w zapytaniu ofertowym wymaganego wyposażenia
w rolki jezdne rusztowania ( poz. nr 1 w opisie przedmiotu zamówienia), informuje, iż dopuszcza dwa rozwiązania:
1. wyposażenie rusztowania w rolki jezdne z regulacją wysokości lub bez regulacji,
2. rusztowanie bez rolek jezdnych



Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www