Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postepowaniu Zakup z dostawą i montażem przesuwnych regałów archiwalnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

2018-04-23 11:23:29

NR SPRAWY: IPR.272.1.18.2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup z dostawą i montażem przesuwnych regałów archiwalnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej
kod CPV: 39131100-0 – regały archiwalne
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

2. Zastosowano procedurę zamówienia: § 4 ust. 4 Zarządzenia Starosty Łęczyńskiego w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

3. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
15 000,00 zł
Zamawiający ze względu na to, iż cena oferty najkorzystniejszej przekraczała kwotę przeznaczoną na realizacje zamówienia, podjął decyzje o zwiększeniu środków na realizacje zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

4. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750 rozdz. 75020 § 6060

5. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe w formie: elektronicznej
1) KJMK Meble Sp. z o.o. ul. Gliwicka 189, 40-859 Katowice
2) Meble S&K s.c. K.Sowińska, M.Sowiński ul. Turystyczna 7A, 20-207 Lublin
3) PHPU REMAG WAGA Lublin ul. Związkowa 10, 20-001 Lublin
4) KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1B, 20-045 Lublin
5) PW SKRAWMET W. Olejniczak, S.Solka, i J.Stachurski S.J.ul.
Wróblewskiego 2, 09-200 Sierpc

6. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena
1. SILESIA MEBLE Sp. z o.o.
ul. Ornontowicka 4, 44-230 Czerwonka-Leszczyny 24 575,40 zł
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKRAWMET W. Olejniczak, S.Solka, J.Stachurski Spółka Jawna ul.Wróblewskiego 2, 09-200 Sierpc 18 413,10
3. KJMK Meble Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 189, 40-859 Katowice 23 406,90
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z o.o. ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów 18 388,50 zł
7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z o.o. ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów – za cenę 18 388,50 zł brutto.

Wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www