Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby PZAZ w Ł

0000-00-00 00:00:00

. ,

PZAZ.XI.272.1.1.2018
Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby zamawiającego PZAZ w Łęcznej.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby zamawiającego dla PZAZ w Łęcznej- wg CPV: 302310000-7 dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 13 008,13 zł netto co stanowi równowartość 3 016,94 euro (1 euro = 4,3117 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 16 000,00 zł.
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295 § 6080 numer zadania -
Źródła finansowania: Fundusz Aktywności
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Komputronik, C. H. Lublin Plaza, ul. Lipowa 13, 20-020 Lublin
e-mail: lublinplaza@komputronik.pl
2) Spark-IT, ul. Dulęby 2A, 20-326 Lublin, e-mail: biuro@spark-it.pl
3) Neteam, ul. Skarbka 1/20, 21-010 Łęczna, e-mail: info@neteam.pl
4) VIRTUAL TELECOM ul. Tomasza Zana 32a, 20-601 Lublin, e- mail:kamil.sergiel@vtelecom.pl
5) VICO, ul. Targowa 1 lok. 2, 21-010 Łęczna, e-mail: leczna@vico.pl
6) AKANZA, ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, mail:filip.grajewski@akanza.pl

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1) Grupa INVEST Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk oferta na kwotę netto 14 373,84 zł, kwotę brutto 17 679,83 zł., ofercie przyznano 81,92 punktów


2) Spark-IT Sp. z o.o., ul. Dulęby 2A, 20-326 Lublin
oferta na kwotę netto 13 738,46 zł, kwotę brutto 16 898,31zł., ofercie przyznano 85,71 punktów
3) Prime Computers Dariusz Leszczyński, ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław
oferta na kwotę netto 12 590,00 zł, kwotę brutto 15 485,70 zł., ofercie przyznano 93,53 punktów
4) INFUS Katarzyna Fuśnik, ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 Olsztyn
oferta na kwotę netto 11 775,00 zł, kwotę brutto 14 483,25 zł., ofercie przyznano 100 punktów

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:


INFUS Katarzyna Fuśnik, ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 Olsztyn
oferta na kwotę netto 11 775,00 zł, kwotę brutto 14 483,25 zł., ofercie przyznano 100 punktów

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.


Dyrektor
mgr Małgorzata Paprota


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe