Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja o wyniku postepowania na dostawę do Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 zestawu mebli do pracowni szkolnej. NR sprawy: IPR.272.1.22.2018

2018-03-30 08:12:33

. ,

NR SPRAWY: IPR.272.1.22.2018

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euroNOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zapytanie ofertowe na dostawę do Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 zestawu mebli do pracowni szkolnej w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 20.03.2018r. na kwotę 3 375,00 co stanowi równowartość 636,38 euro (1euro = .4,3117zł) w oparciu o średnie ceny dostaw świadczonych w podobnym zakresie.
Zamawiający z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizacje zamówienia, podjął decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na realizacje zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej.

3. W dniu 21.03.2018r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1) Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin
2) Meble S&K s.c. K.Sowińska, M.Sowiński ul. Turystyczna 7b 20-207 Lublin
3) MasterEdukacja.pl Ul. Dobrzecka 69-7162-800 Kalisz
4) AKTIN Sp. z o.o. ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec
5) Metalbit Producent Mebli Szkolnych spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscią spółka komandytowa ul. Zwycięzców 26 78-460 Barwice
6) Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź
7) KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin
Zapytanie skierowano mailem.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl zakładka- zamówienia publiczne, zakładka- zamówienia do 30 tys. euro.

4. Do terminu składania ofert uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy CENA
1 TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa 9 928,56
2 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin 4 056,54
3 METALBIT producent Mebli Szkolnych Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Zwycięzców 26, 78-460 Barwice 4 569,45
4 MasterEdukacja.pl Łukasz Okoń ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz 4 236,56
5 KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin 5 587,89

5. Po terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęła oferta złożone przez:
Grafit Meble Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 35, 78-460 Barwice

6. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin.

7. Uzasadnienie wyboru:
Oferta wybranego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.

8. Postępowanie prowadził: Agnieszka Jóźwiak


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków