Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : „MODERNIZACJA BUDYNKÓW 2 HAL WARSZTATOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 16”.

2018-03-28 14:38:54

.,

IPR.272.4.4.2018 Łęczna, dnia 28.03.2018r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy :przetargu nieograniczonego pn.
„MODERNIZACJA BUDYNKÓW 2 HAL WARSZTATOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 16”.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 770 476,00 zł brutto
1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zakład Budowlano- Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. Z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28,
21-010 Łęczna
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferty jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.

4. W wyniku oceny ofert przyznano następująca ilość punktów:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł zamówienia Oferowana długość okresu gwarancji
(m-ce) Oferowane doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
(ilość robót) Łączna ilość punktów
1. Impuls Budownictwo Sp. Z o.o., ul. Jana Pawła II, 21-010 Łęczna 1 016 705,15 84 5
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
58,07 10 10 78,07
2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne BUDOSTAT, ul. Konstruktorów 42, 20-209 Lublin 738 000,00 60 1
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
80 7,14 1 88,14
3. Zakład Budowlano- Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. Z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna 847 524,12 84 7
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
69,66 10 10 89,66


5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
7. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 09.04.2018r. na godz. 12:00 do pokoju nr 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
8. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź.zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www