Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do postepowania na dostawę do Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 zestawu mebli do pracowni szkolnej.

0000-00-00 00:00:00

. ,

IPR.272.1.22.2018 Łęczna, dnia 23.03.2018Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę do Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 zestawu mebli do pracowni szkolnej, Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania.

Pytanie 1
Meble dostarczane są do zamontowania, a rozładunek i wniesienie jest po stronie Zamawiającego – proszę o informację czy dopuszczają Państwo takie oferty?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza oferty mebli do samodzielnego montażu. Zamawiający dopuszcza również możliwość rozładunku i wniesienia dostawy przez Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż możliwość samodzielnego montażu przez Zamawiającego nie spowoduje utraty wymaganej gwarancji na przedmiot zamówienia.

Pytanie 2
Czy można negocjować termin wykonania?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zmienia zapis pkt V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA zapytania ofertowego.

Było:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 20.04.2018r.

Winno być:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 26.04.2018r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron