Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja o wyniku postępowania na: pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji (2 stanowiska, w każdym Zespole Szkół odrębne) w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” finansowanego ze środków RPO WL na l

2018-03-20 14:57:26

.,


Łęczna, dn. 20.03.2018r.


Informacja o wyniku postępowania
W związku z postepowaniem ofertowym realizowanym przez Powiat Łęczyński, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji
(2 stanowiska, w każdym Zespole Szkół odrębne) w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” finansowanego ze środków RPO WL na lata
2014-2020 w okresie od 01.04.2018r. do 31.03.2020r. , w ramach zapytania ofertowego znak; IPR.272.1.20.2018 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 07.03.2018 r.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły dnia 19.03.2018 r. po jednej ofercie na dane stanowisko w każdym Zespole Szkół, spełniające wszystkie stawiane w zapytaniu ofertowym wymagania.
Niniejszym została wybrana oferta :
a) w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej funkcję specjalisty pełniła będzie Pani Marzena Ewa Szypulska, 20-853 Lublin, ul. Poturzyńska 5/35 – cena brutto ogółem wynosi 1020 zł
b) w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach funkcję specjalisty pełniła będzie Pani Agnieszka Stręciwilk , Brzeziny 139B, 21-013 Puchaczów- cena brutto ogółem wynosi 1020 zł
Zatwierdzam

……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych