Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi w postepowaniu na "Udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań". NR SPRAWY: IPR.272.4.3.2018

2018-03-02 14:46:53

. ,

IPR.272.4.3.2018 Łęczna, dnia 01.03.2018Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:


Pytanie 1
W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej następujących sprawozdań za IV kw. 2017r.
1) RB-NDS
2) Rb-Z
3) Rb-27S
4) Rb28S
5) Rb-Z SPZOZ

Odpowiedź:
Zamawiający przekazuje w załącznikach sprawozdania za IV kw.2017r.Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załączniki:
1) Sprawozdanie RB-NDS za okres od początku roku do 31.12.2017r.
2) Sprawozdanie Rb-Z według stanu na koniec IV kw.2017r
3) Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do 31.12.2017r.
4) Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do 31.12.2017r.
5) Sprawozdanie Rb-Z SPZOZ
6) Sprawozdanie Rb-N według stanu na koniec IV kw.2017r

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe