Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na jednorazowy przewóz 30 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna-Warszawa i z powrotem

2018-02-21 08:40:17

. ,

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Jednorazowy przewóz 30 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, i droga powrotna: Warszawa- Łęczna.
kod CPV: 60112000-6, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Zastosowano procedurę zamówienia: § 4 ust. 3 Zarządzenia.
3. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
1 845,00 zł
4. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750 Rozdz. 75020 § 4440
Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe w formie: zamieścił na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 30 tys. euro. oraz
e-mailowo powiadomił o zamieszczonym ogłoszeniu.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Car Plus Marek Bryła ul. Topolowa 1/2, kwota brutto 1 500,00 zł;
2) Transport Osobowy i Towarowy Michał Kucio 21-150 Kock, ul. Radzyńska 54, kwota brutto 1 190,00 zł;
3) Galicja Express, Tadeusz Jędrej 24-300 Opole Lubelskie, ul. Sikorskiego 8, kwota brutto 1 500,00 zł;
4) BUS SERWIS Jarosław Decyk (marka POLDER) Zofiówka 75, 21-010 Łęczna, kwota brutto 1 490,00 zł;
5) Samochodowe Usługi Transportowe- Wiesław Piątek 21-010 Łęczna,
ul. Milejowska 20, kwota brutto 1 500,00 zł;
6)Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych „ LIDER_ TOUR” 20-601 Lublin,
ul. Tomasza Zana 43, kwota brutto 1 500,00 zł;
7) PKS w Chełmie Sp. z o. o. 22-100 Chełm, ul. Hutnicza 3, kwota brutto 1 900,00 zł;
8) Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 1, kwota brutto 1 150,00 zł.
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny zleconego zamówienia oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Za najkorzystniejszą została uznana oferta Lubelskich Linii Autobusowych Sp. z o. o. 20 -218 Lublin, ul. Hutnicza 1 za kwotę brutto: 1 150,00 zł.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków