Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Rozeznanie rynku- szacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

2018-02-20 15:14:31

.,

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych
i pamiątkowych w ramach projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych
w Powiecie Łęczyńskim“, umowa nr RPLU.13.06.00-06-0020/16 w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje
a) zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych – 2 sztuki,
b) zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic pamiątkowych – 2 sztuki.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją usługi, tj. zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż 2 szt. tablic informacyjnych, wolnostojących, jednostronnych o wymiarach wys. 80 cm x szerokość 120 cm (wymiary europalety), wraz
z konstrukcją na słupkach stalowych mocujących (zabezpieczonych i pomalowanych) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie. Nadruk w pełnym kolorze na blasze ocynkowanej, laminat, kolor tła tablicy – biały. Wymogi co do wykonania tablic pamiątkowych są analogiczne – inna jest treść informacji na tablicy.
Wykonane tablice informacyjne/pamiątkowe będą montowane jedna sztuka w Łęcznej,
ul. Przemysłowa 16 oraz druga sztuka w Kijanach, adres Kijany 19, gm. Spiczyn.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen świadczonej usługi.
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez przeprowadzenie usługi Zamawiający rozumie zaprojektowanie, wykonanie dostawę i montaż 2 szt. tablic informacyjnych, a następnie po upływie okresu realizacji projektu zaprojektowanie, wykonania dostawę i montaż tablic pamiątkowych, które zastąpią tablice informacyjne. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA:
W załączniku – formularzu szacowania wartości zamówienia szczegółowe informacje na temat każdego zadania.
Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 11:00 na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
W razie pytań prosimy o kontakt na w/w adres e-mail.

Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych
w Powiecie Łęczyńskim”

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna