Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu:"Modernizacja 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”.

2018-02-20 15:02:31

IPR.272.4.4.2018


Znak sprawy: IPR.272.4.4.2018
Łęczna 20.02.2018r
Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych
w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”.
przekazuję poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.


Pytanie 1. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu układania przewodów elektrycznych:
- Wg dokumentu umieszczonego w materiałach przetargowych [elektryka pasternik_18072016_104527]: „Ciągi kablowe należy układać w korytkach kablowych umożliwiających dalszą rozbudowę instalacji elektrycznej. Przekrój kanałów dobrać do liczby i przekroju prowadzonych przewodów”.
- Pozycje przedmiaru robót ujmują układanie przewodów w rurkach instalacyjnych.
Odpowiedź: Należy wykorzystać istniejące koryta kablowe, podejścia do maszyn wykonać
w rurach instalacyjnych.
Pytanie 2. Prosimy o jednoznaczne określenie przekroju przewodów elektrycznych:
- Wg dokumentu umieszczonego w materiałach przetargowych [elektryka pasternik_18072016_104527]: „Z istniejącej listwy L2 (rozdzielnica TG – hala duża) przewiduje się wyprowadzić obwód zasilający kablem YKXS 5x 35mm2 w celu zasilenia proj. rozdzielnicy TB – hala mała”.
Odpowiedź: Zasilenie tablicy TR w hali małej wykonać kablem YKXS 5x25 w rurach instalacyjnych.
Pytanie 3. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów technicznych dla projektowanych opraw oświetleniowych hali dużej 2x56W: stopień IP oraz ewentualnie Ex.
Odpowiedź: Oprawa oświetleniowa 2x58W IP-65.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.


Projekt „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe