Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Nr. sprawy: IPR.272.4.5.2018:Zawiadomienie o wizji lokalnej w postepowaniu pn.:"Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach".

2018-02-19 14:50:31

.,

IPR.272.4.5.2018 Łęczna, dnia 19.02.2018r.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „ Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.
W związku z wnioskiem jaki wpłynął do Zamawiającego dotyczącym chęci przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu i otoczenia miejsca prowadzenia robót budowlanych, Zamawiający informuje, że przedmiotowa wizja lokalna odbędzie się w dniu 20.02.2018 r. o godz. 13:00
Miejsce spotkania : Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.
Zamawiający prosi o terminowe zgłoszenie się zainteresowanych Wykonawców.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www