Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi w postepowaniu na na jednorazowy przewóz 30 osób.

2018-02-12 12:29:09

NR SPRAWY: A.272.1.1.2018

A.272.1.1.2018 Łęczna, dnia 12.02.2018Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na jednorazowy przewóz 30 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Warszawa (Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1) i droga powrotna: Warszawa – Łęczna.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania.

Pytanie 1
Czy można wysłać ofertę na jednorazowy przewóz 30 osób w dniu 23.03.2018 r. drogą elektroniczną?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert w następujący sposób:

1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego,
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
3) przesłać e-mailem: a.plechawska@powiatleczynski.pl; (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego). Wykonawca, który złożył ofertę drogą elektroniczną, a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ofertę w formie oryginału.

Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 19.02.2018r. do godziny 15.00

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www