Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z postepowania na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej, w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku”

2018-02-06 10:02:02

NR SPRAWY: IPR.272.1.6.2018

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej, w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 03.01.2018r. na kwotę 24 390,24 zł. netto co stanowi równowartość 5 656,76 euro (1euro = 4,3117zł), brutto 30 000,00 zł - na podstawie kalkulacji kosztów w oparciu o średnie ceny dostaw i usług świadczonych w podobnym zakresie

3. W dniu 23.01.2018r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1) RAV-NET Rafał Kurzyna ul. Zdziarska 81g/1 03-289 Warszawa
2) LIFT PROFIL ul. Zaciszna 12, 42-202 Częstochowa
3) WINDPOLDŹWIG Sp z o.o. ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra - ul. Bartycka 116/128, 00-716 Warszawa – Oddział
4) LIFTS4U Konrad Mrówka ul. Złota 57, 42-202 Częstochowa
5) ORTO PLUS Lifts Kaczmarczyk, Hutnik Spółka Jawna Częstochowa ul. 1-go Maja 9 a
Zapytanie skierowano mailem.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl zakładka- zamówienia publiczne, zakładka- zamówienia do 30 tys. euro oraz zamieszczono na stronie Bazy Konkurencyjności www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl pod nr 1083216

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1) LIFT PLUS PL Kaczmarczyk Spółka Jawna, ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa – cena oferty brutto 36 788,07 zł
2) LIFTS4U Konrad Mrówka ul. Złota 57, 42-202 Częstochowa - cena oferty brutto 41 328,00 zł
3) LIFT SERVICE Komponenty Sp. z o.o. ul. Roztocze 6, 20-722 Lublin - cena oferty brutto 44 895,00 zł
4) LIFT PROFIL ul. Zaciszna 12, 42-202 Częstochowa - cena oferty brutto 51 647,70 zł
5) RAV-NET Rafał Kurzyna ul. Zdziarska 81g/1 03-289 Warszawa – oferta złożona po upływie terminu składania ofert.4. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Zamawiający informuje, że unieważnia się przedmiotowe postępowanie ze względu na to, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Postępowanie prowadził: Agnieszka JóźwiakPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych