Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 3 w postępowaniu na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.

2018-02-01 14:26:19

NR SPRAWY: IPR.272.4.6.2018

IPR.272.1.6.2018 Łęczna, dnia 01.02.2018



Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło następujące pytanie.

Pytanie 1
Proszę o doprecyzowanie wymiaru szerokości klatki schodowej. Czy podany pomiar 127cm jest liczony od ściany do poręczy widocznej po prawej stronie czy bezpośrednio do przeciwległej ściany?

Odpowiedź:
Szerokość klatki schodowej ( schodów) mierzona była „od ściany do ściany”.



Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www