Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 2 w postępowaniu na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.

2018-01-31 14:57:23

NR SPRAWY: IPR.272.1.6.2018

IPR.272.1.6.2018 Łęczna, dnia 31.01.2018Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania.

Pytanie 1
Czy zamawiający dopuszcza platformę o wym. 830x700mm (std.- platforma dostosowana do większości wózków ręcznych)?

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza platformy o wymiarach mniejszych niż podane w zapytaniu ofertowym tj. 800x800mm


Pytanie 2
Jak daleko (ile m) od miejsca montażu urządzenia znajduje się rozdzielnia główna, z której należy doprowadzić zasilanie do platformy?

Odpowiedź:
Istnieją dwie możliwe lokalizacje , w których istnieje możliwość wpięcia do instalacji elektrycznej.
Pierwsza lokalizacja – skrzynka rozdzielcza – zlokalizowana na parterze budynku (przy sekretariacie). Odległość do planowanego montażu windy (mierzona po ścianie) ok 20m – możliwość podpięcia instalacji o napięciu 380 V.
Druga lokalizacja - „puszka” – znajdująca się przy drzwiach wejściowych (widoczna na zdjęciu załączonym do zapytania ofertowego), na ścianie, na której planowany jest montaż platformy. Możliwość podpięcia instalacji o napięciu 230V.


Pytanie 3
Czy zamawiający dopuszcza wymiar platformy 700x750? Wymiar podany w zapytaniu to 800x800, ale nie ma wystarczająco miejsca przed schodami na taką platformę. Po montażu platformy schody będą zawężone o 10 cm, a od narożnika platformy do krawędzi schodów szerokość podejścia może wynosić ok.100-105 cm i nie będzie zachowany wymiar zgodny z warunkami ewakuacyjnymi. Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza platformy o wymiarach mniejszych niż podane w zapytaniu ofertowym tj. 800x800mm

Pytanie 4
Kto ponosi opłatę za badanie techniczne platformy przez UDT?
Odpowiedź:
Opłatę za badanie techniczne platformy dopuszczające platformę do użytkowania ponosi Wykonawca.
Wykonawca zgłasza wniosek o dopuszczenie do użytkowania do Urzędu Dozoru Technicznego w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
Zamawiający przekaże Wybranemu Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa.

Na wniosek Wykonawców Zamawiający w załączeniu przesyła rysunek poglądowy z wymiarami schodów, przy których będzie montowana platforma.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe