Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.

2018-01-29 09:56:21

NR SPRAWY: IPR.272.1.6.2018

IPR.272.1.6.2018 Łęczna, dnia 29.01.2018Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania.

Pytanie 1
Czy można prosić o przesłanie rysunku schodów zdjęć lub projektu miejsca w którym ma być platforma?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zdjęcia schodów, przy których ma być montowana platforma są dostępne pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka - zamówienia publiczne, zakładka – zamówienia do 30 tys. euro.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada rysunków schodów jak też projektu miejsca, w którym ma być platforma.


Pytanie 2
W jakiej odległości od planowanego miejsca montażu platformy znajduje się skrzynka rozdzielcza, oraz gdzie jest ona zlokalizowana? (piwnica, parter)

Odpowiedź:
Istnieją dwie możliwe lokalizacje , w których istnieje możliwość wpięcia do instalacji elektrycznej.
Pierwsza lokalizacja – skrzynka rozdzielcza – zlokalizowana na parterze budynku (przy sekretariacie). Odległość do planowanego montażu windy (mierzona po ścianie) ok 20m – możliwość podpięcia instalacji o napięciu 380 V.
Druga lokalizacja - „puszka” – znajdująca się przy drzwiach wejściowych (widoczna na zdjęciu załączonym do zapytania ofertowego), na ścianie, na której planowany jest montaż platformy. Możliwość podpięcia instalacji o napięciu 230V.


Pytanie 3
W pkt 1 opisu Zamówienia jest zapis o dostawie platformy z konstrukcją i balustradą. Czy jeśli Wykonawca zapewni dostawę toru jezdnego na wysokości ok 110cm, czy uznacie to Państwo za balustradę, czy konieczna jest dostawa innej balustrady?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem balustrady rozumie poręcze (barierki) bezpieczeństwa na platformie.
Dodatkowa balustrada montowana na ścianie nie jest wymagana.


Pytanie 4
Jaka jest odległość od schodów do ściany z drzwiami wejściowymi?

Odpowiedź:
Odległość od schodów do ściany z drzwiami wejściowymi wynosi ok.116cm.Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron