Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Sporządzenie operatu szacunkowego wartości rynkowej nieruchomości gruntowej

2018-01-18 14:36:13

zabudowanej budynkiem byłej Przychodni Nr 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto, obrębu 0001 Łęczna, jako działka nr 1789 o pow. 0,1396 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LUI/00172254/9, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży”.

GKN. 272.1. 3. 2018 Łęczna, dnia 18 stycznia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie § 4 ust. 4 Zarządzenia Starosty Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016 r. w oparciu o art.
4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 . poz. 1579)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z. Dz. U. z 2017 r. 2077), zwracam się z zapytaniem ofertowym.
Zamawiający:
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 ŁĘCZNA
Tel: (081) 53 – 15 – 221; E – mail: h.ganski@powiatleczynski.pl
NIP: 713-23-98-078 REGON: 431029168
Przedmiot zamówienia:
,,Sporządzenie operatu szacunkowego wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem byłej Przychodni Nr 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto, obrębu 0001 Łęczna, jako działka nr 1789 o pow. 0,1396 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LUI/00172254/9, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży”.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Pan Henryk Gański, Tel: (081) 53-15-221 w godzinach urzędowania.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz
Miejsce i termin złożenia oferty:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 ŁĘCZNA
do 24 stycznia 2018 r.
Kryterium wyboru oferty: cena 100%

Łęczna, dnia 18 stycznia 2018 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www