Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru naWykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, dotyczącej urządzenia na działkach w Kijanach, gm. Spiczyn, Podgłębokiem gm. Cyców, Milejów Osada gm. Milejów Otwartych Stref Aktywności

2018-01-17 11:57:50

IPR.272.1.2.2018

IPR.272.1.2.2018 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, dotyczącej urządzenia w trzech odrębnych lokalizacjach, tj. na następujących działkach gruntu:
1) nr 78/56 położonej w Kijanach, gm. Spiczyn,
2) nr 309/11 położonej w Podgłębokiem gm. Cyców,
3) nr 2/4 położonej w Milejów Osada, gm. Milejów,
Otwartych Stref Aktywności, z tego dwóch w wariancie podstawowym oraz jednej w wariancie rozszerzonym.
kod CPV: 712220000 , - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
12 915,00 zł.

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział.750 Rozdział. 75095 § 4300

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
5. Zamawiający zamieścił zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na własnej stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 30 tyś. Euro , oraz, skierował zapytanie ofertowe do wykonawców.
6. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1) ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. R. Dmowskiego 22, e-mail: biuro@archiformacja.pl
Oferta na kwotę brutto 15 375,00 zł
2) Landgreen Architektura Krajobrazu Kamil Ląd, ul. Lipowa 11, 21-050 Piaski
Oferta na kwotę brutto 14 760,00 zł
3) Artur Pióro E-Technika, ul. Rembielińska 20/179, 03-352 Warszawa
Oferta na kwotę brutto 13 530,00 zł
4) MANEVO Marek Łukowski, ul. Racławicka 38 II piętro, 21-040 Świdnik/Ziółków 88, 21-077 Spiczyn
Oferta na kwotę brutto 14 760,00 zł
5) Pracownia Projektowa „TEKTUM” mgr inż. arch. Irmina Lisiecka, Al. Jana Pawła II 76, 21-010 Łęczna
Oferta na kwotę brutto 11 070,00 zł
6) DWK projekt Wojciech Kulawik, Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa
Oferta na kwotę brutto 8 364,00 zł
7) LandAR Projects Sp. z o.o., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
Oferta na kwotę brutto 6 499,00 złPo badaniu ofert stwierdzono:
1. w ofertach nr 6 i 7 za usługi przedstawiono nieporównywalnie niskie ceny za wymienione w rozeznaniu cenowym usługi, wezwano Wykonawców do wyjaśniania zastosowania takiej ceny, ponieważ Zamawiający miał wątpliwość co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawcy złożyli stosowne wyjaśnienia, które Zamawiający zaakceptował.

7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
LandAR Projects Sp. z o.o., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
Oferta na kwotę brutto 6 499,00 zł
Oferta kompletna zgodna z wymaganiami zamawiającego i najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny oferty.
……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
……………………………………………………
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron