Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty na wykonanie 3 map do celów projektowych działek w Kijanach, Podgłębokiem i Milejowie do wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

2018-01-16 15:59:14

IPR.272.1.1.2018

IPR.272.1.1.2018 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie wykonanie 3 (trzech) map do celów projektowych dotyczących następujących działek gruntu:
1) nr 78/56 położonej w Kijanach, gm. Spiczyn,
2) nr 309/7 położonej w Podgłębokiem gm. Cyców,
3) nr 2/4 położonej w Milejów Osada, gm. Milejów,
niezbędnych dla wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w postaci siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Strefy aktywności fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego”

kod CPV: 71.35.40.00-4, - usługi sporządzania map

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
3690,00 zł.

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział.750 Rozdział. 75020 § 4300

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
Zamawiający zamieścił zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na własnej stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 30 tyś. Euro

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1) GEOLIDER Wacław Białasz, Cyców 29, 21-070 Cyców, e-mail: geolider@wp.pl
Oferta na kwotę brutto 3445,00 zł
2) USŁUGI GEODEZYJNE Kazimierz Domański, ul. Łęczyńska 2, 21-110 Ostrów Lubelski
Oferta na kwotę brutto 2900,00 zł
3) Geo-Tech Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Olszak, ul. Słoneczna 16, 21-010 Łęczna
Oferta na kwotę brutto 3075,00 zł

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
USŁUGI GEODEZYJNE Kazimierz Domański, ul. Łęczyńska 2, 21-110 Ostrów Lubelski
Oferta na kwotę 2900,00 brutto zł
Oferta kompletna zgodna z wymaganiami zamawiającego i najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny oferty.
……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
……………………………………………………
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe