Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.: „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

2018-01-10 14:05:03

. ,

IPR.272.4.2.2018 Łęczna, dnia 10.01.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
W punkcie 10.1. SIWZ napisano: "Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 29 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). Proszę o odpowiedź, która kwota jest wiążąca; podana liczbowo, czy słownie?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że prawidłowy zapis powinien brzmieć:
„Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).”
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie.

Pytanie 2
Proszę o udostępnienie kosztorysów "ślepych" w formie edytowalnej (ath lub kst).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie posiada kosztorysów „ślepych” w formie edytowalnej.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa