Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na opiekę informatyczną dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2018-01-10 13:28:55

. ,

PZAZ.XI.272.1.18.2017

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na opiekę informatyczną dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie ceny miesięcznej opieki technicznej sprzętu i oprogramowania dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, kod CPV: 30213000-5, 30213100-6, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 15 600,00 zł netto co stanowi równowartość 3 736,62 euro (1 euro = 4,1749 zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 19 188,00 zł.
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295 § 4300 numer zadania 3.24
Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Infinite Sp. z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, e-mail: maciej.bukala@infinite.pl
2) Komputronik, C. H. Lublin Plaza, ul. Lipowa 13, 20-020 Lublin
e-mail: lublinplaza@komputronik.pl
3) Adam Caryk Neteam, ul. Skarbka 1/20, 21-010 Łęczna, e-mail: info@neteam.pl
4) Plus Serwis Jarsoław Janczak, ul. Ofelii 5, 20-711 Lublin
e-mail: biuro@plusserwis.com.pl
5) Spark-IT, ul. Dulęby 2A, 20-326 Lublin, e-mail: biuro@spark-it.pl

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1) SPARK-IT, ul. Dulęby 2A, 20-326 Lublin
oferta na kwotę brutto 774,90 zł, ofercie przyznano 100 punktów
cena netto za godzinę usługi - 90 zł
cena brutto za godzinę usługi – 110,70 zł

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:


SPARK-IT, ul. Dulęby 2A, 20-326 Lublin
oferta na kwotę 630,00 zł, kwotę brutto 774,90 zł. (miesięczna opieka informatyczna), ofercie przyznano 100 punktów

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.


mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa