Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na stanowisko specjalista ds. kształcenia zawodowego/koordynator merytoryczny w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku”

2017-12-29 11:51:48

IPR.272.1.44.2017 Notatka z wyboru oferty na stanowisko specjalista ds. kształcenia zawodowego/koordynator merytoryczny w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku”

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Nabór na stanowisko specjalista ds. kształcenia zawodowego/koordynator merytoryczny w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, w okresie od 10.10.2018 r. do 31.10.2019 r..

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 17.12.2017 r. na kwotę 22.000,00 zł co stanowi równowartość 5.269,59.euro (1euro = 4,1749 zł) na podstawie kalkulacji kosztów w oparciu o średnie ceny usług świadczonych w podobnym zakresie

3. W dniu 21.12.2017 r. zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie:
1. www.powiatleczynski.pl
2. www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. Małgorzata Szram, cena 900,00 zł brutto

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Małgorzata Szram, ul. Lubelska 9, 21-070 Cyców
za cenę 900,00 zł brutto

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest kompletna oraz spełnia wszystkie wymagania zapytania ofertowego, jest korzystna pod względem finansowym.


Roman Cholewa
Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa