Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy drobiu do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2017-12-28 11:30:38

. ,

PZAZ.XI.272.1.14.2017
Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy drobiu do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy drobiu do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 15131500-0, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 39 000,00 zł netto co stanowi równowartość 9 341,54 euro (1 euro = 4,1749 zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 40 950,00 zł.
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295 § 4220 numer zadania 3.15
Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) INDYKPOL S.A. Centrum Dystrybucyjne, ul. Gospodarcza 33, 20-211 Lublin,
e-mail: indykpolpl@o2.pl
2) LADROS S.C., Łuszczów Drugi 2, 20-258 Łuszczów Drugi e-mail: biuro@ladros.pl
3) KABANOS Sp.J. Hurtownia Wędlin Lublin, ul. Mełgiewska 20a, 20-234 Lublin
e-mail:kabanos@kabanos.lublin.pl
4) Publimar Sp. J. Lucjan Staniszewski i Spółka, ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin
e-mail: biuro@publimar.pl
5) SOLIDEZ Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62
e-mail:daniel.matysek@solidez.pl

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) KABANOS Sp. J., Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba ul. Pod Borem 8, 26-004 Bieliny, Czaplów, Filia 20-234 Lublin, ul Mełgiewska 20A
oferta na kwotę brutto 40 663,40 zł., ofercie przyznano 100 punktów

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

KABANOS Sp. J., Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba ul. Pod Borem 8, 26-004 Bieliny, Czaplów, Filia 20-234 Lublin, ul Mełgiewska 20A
oferta na kwotę netto: 38 848,00 zł, kwotę brutto 40 663,40 zł., ofercie przyznano 100 punktów

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.
mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna