Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy pieczywa do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2017-12-28 11:23:40

. ,

PZAZ.XI.272.1.16.2017
Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy pieczywa do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy pieczywa do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 15810000-9, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 36 000,00 zł netto co stanowi równowartość euro 8 622,96 (1 euro = 4,1749 zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 37 800,00 zł.
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295 § 4220 numer zadania 3.15
Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) PIEKARNIA GRELA , ul. Partyzancka 20, 21-007 Mełgiew
e-mail: piekarniagrela1@gmail.com
2) PIEKARNIA GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA CYCÓW, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców, e-mail: gscycow@wp.pl
3) PIEKARNIA Hołowiński Tomasz, ul. Mickiewicza 14, 21-010 Łęczna
e-mail: holowinski@gazeta.pl
4) HUSZALUK GRAŻYNA FIRMA HANDLOWA GRAGO, ul. Gwarków 5
21-010 Łęczna, e-mail: gragogold@o2.pl
5) NIVPOL Piekarnia, ul. Lubelska 25, 21-013 Puchaczów
e-mail: nivpol@wp.pl
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) PIEKARNIA GRELA Sp.J. , ul. Partyzancka 20, 21-007 Mełgiew
oferta na kwotę brutto 52 292,23 zł., ofercie przyznano 71,58 punktów
2) NIVPOL Anna Niwińska Sp.J., ul. Lubelska 25, 21-013 Puchaczów
oferta na kwotę brutto 38 642,39 zł., ofercie przyznano 96,86 punktów
3) FIRMA HANDLOWA GRAGO GRAŻYNA HUSZALUK, ul. Gwarków 5
21-010 Łęczna
oferta na kwotę brutto 37 430,99 zł., ofercie przyznano 100 punktów

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

FIRMA HANDLOWA GRAGO GRAŻYNA HUSZALUK, ul. Gwarków 5, 21-010 Łęczna

oferta na kwotę netto 35 634,50 zł, kwotę brutto 37 430,99 zł., ofercie przyznano 100 punktów

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.


mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych