Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z postępowania na:Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2017 i 2018, obejmujący okres od 01.01.2017 r.do 31.12.2017 i od 01.01.2018 r.do 31.12.2018 r.

2017-12-21 14:51:33

.IPR.272.1.43.2017

IPR.272.1.43.2017 Załącznik Nr 2 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych polskich równowartości kwoty
30 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2017 i 2018, obejmujący okres od 01.01.2017 r.do 31.12.2017 i od 01.01.2018 r.do 31.12.2018 r.
CPV: 79210000-9- usługi księgowe i audytorskie.
2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 28.11.2017 r. na kwotę 10 000,00 zł netto
co stanowi równowartość 2.395,27 euro (1euro = 4,1749 zł),tj. 12.300,00 zł. brutto na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2254).
Termin składania ofert: 18.12.2017r. do godz. 10:00
3. W dniu 11.12.2017 r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o., ul. POW 29/3, 90-248 Łódź, tel/fax.: 42 631 95 36/ 42 631 98 66, e-mail: office@eko-bilans.com.pl
2. B.FRIEND Sp. z o.o. ,ul. WARSZAWA ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 2 kod pocztowy 01-882 e-mail: ala.b@friend.pl
3 BILANS-REWID-STANDARD” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o. ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-039 Warszawa, tel/fax: 22 813 33 81, e-mail: biegli@brs-biegli.pl
4. BFA AUDYT ul. Puławska 53802-884 Warszawa, e-mail: bfa@bfa-audyt.waw.pl
Ponadto zamieszczono zapytanie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do
30 tys. euro.
Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1) Sadowski Wojciech Biuro Audytorskie, ul. Chopina 24/17, 20-023 Lublin, tel./fax:
81 469 17 98, e-mail: biuro@biuroaudytorskie.pl; oferta na kwotę 6 341,45 zł netto
plus 23% VAT, tj. 7 800,00 zł brutto za rok obrotowy 2017, oferta na kwotę 6 341,46 zł netto plus 23% VAT, tj. 7 800,00 zł brutto za rok obrotowy 2018.
Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.
2) Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o., ul. POW 29/3, 90-248 Łódź, tel/fax.: 42 631 95 36/ 42 631 98 66, e-mail: office@eko-bilans.com.pl; oferta na kwotę 6 300,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 7 749,00 zł brutto za rok obrotowy 2017, oferta na kwotę 6 200,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 7 626,00 zł brutto za rok obrotowy 2018.
Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.
3) „BILANS-REWID-STANDARD” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o. ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-039 Warszawa, tel/fax: 22 813 33 81, e-mail: biegli@brs-biegli.pl , oferta na kwotę 4 000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 4 920,00 zł brutto za rok obrotowy 2017, oferta na kwotę 4 000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 4 920,00 zł brutto za rok obrotowy 2018.
Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.
4) POL- TAX Sp.z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56c/91, tel/fax.: 226165511,
e-mail: biuro@pol-taxs.pl, oferta na kwotę 6 500,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 7 995,00 zł brutto za rok obrotowy 2017, oferta na kwotę 6 500,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 7 995,00 zł brutto za rok obrotowy 2018.
Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.
5) Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkasz, ul. Piotrkowska 270 XIV piętro pok. 1408, 90-361 Łódź, tel./fax 501 236 489, e-mail: lukasz.miazek@conceptfinance.pl; oferta na kwotę 7 099,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 8 731,77 zł brutto za rok obrotowy 2017, oferta na kwotę 7 099,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 8 731,77 zł brutto za rok obrotowy 2018.
Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.
6) ALKABAR Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 121/21, 90-430 Łódź, tel./fax 42 633 96 06, e-mail: audyt@alkabar.com.pl; oferta na kwotę 4 200,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 5 166,00 zł brutto za rok obrotowy 2017, oferta na kwotę 4 200,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 5 166,00 zł brutto za rok obrotowy 2018.
Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.
7) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – PROFIT Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/28, 02-521 Warszawa, tel./fax: 228486042, e-mail: prezes@pteprofit.pl; oferta na kwotę 10 000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 12 300,00 zł brutto za rok obrotowy 2017, oferta na kwotę 10 000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 12 300,00 zł brutto za rok obrotowy 2018.
Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Firmie:„BILANS-REWID-STANDARD” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi
Sp. z o.o. ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-039 Warszawa, tel/fax: 22 813 33 81,
e-mail: biegli@brs-biegli.pl; za cenę 4 000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 4 920,00 zł brutto za rok obrotowy 2017, za cenę 4 000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 4 920,00 zł brutto za rok obrotowy 2018.
Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz przepisy w zakresie
wykonania przedmiotowego zadania i jest najkorzystniejsza pod względem finansowym.

7. Postępowanie prowadził: Inspektor ds. zamówień publicznych – Edyta Szostakiewicz


AKCEPTUJĘ ………………………………………………
(podpis Kierownika Jednostki/ Naczelnika Wydziału)ZATWIERDZAM .......................................................................
(Przewodniczący Zarządu)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron