Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2017-12-14 12:02:15

. ,

PZAZ.XI.272.1.10.2017 Łęczna, dn. 14.12.2017r.

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego


Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło następujące pytanie, na które udzielono odpowiedzi:
Pyt. 1 Wzór umowy par. 6 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w par. 1 ust. 2 umowy (...)" na zapis: "(...) w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy, za każdy dzień zwłoki w dostawie (...).
Ad. 1 Zamawiający wprowadza nowy zapis par. 6 ust. 1 w brzmieniu: W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto dostawy, której opóźnienie dotyczy.
Pyt. 2 . Wzór umowy par. 6 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w par. 1 ust. 2" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej części umowy".
Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu par. 6 ust. 2.
Pyt 3. Wzór umowy par. 7. Prosimy o zapis umożliwiający zmianę cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Ad. 3 Zamawiający wprowadza nowy zapis par. 7 w brzmieniu: W przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje zmianę umowy w tym zakresie.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi staja się integralna częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem
Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa