Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA ,,ZAKUP I DOSTAWĘ TEKSTYLIÓW DOMOWYCH DLA POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ.”

2017-11-29 12:42:16

.

PZAZ.XI 272.1.8.2017 Łęczna, dnia 29.11.2017r.


INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA ,,ZAKUP I DOSTAWĘ TEKSTYLIÓW DOMOWYCH DLA POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ.”

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) oraz Zarządzeniem Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Zamawiający informuje, że F.H.U. Roman Czaiński, ul. Goleniowska 56 lok. A, 70-847 Szczecin - Wykonawca wyłoniony w dniu 27.11.2017r. w drodze przeprowadzonego postępowania odmówił podpisania umowy w zakresie realizacji zadania z powodu błędnie przyjętej kalkulacji.
Działając zgodnie z art. 94 ust.3 UPzp, Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kolejną najkorzystniejszą ofertą jest:
OFERTA Nr 1 – złożona przez ORTIKON A. Rzymowski, R. Wasilik S.J. ul. Tymiankowa 1/77, 20-542 Lublin, oferta na kwotę brutto 9 157,25 zł., ofercie przyznano 58,62 punktówNiniejszą informację zamieszczono na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl oraz przekazano Wykonawcom.


Dyrektor PZAZ
Małgorzata Paprota

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron