Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty na zakup i dostawę tekstyliów domowych (kompletów ręczników frotte bawełnianych) dla pracowników PZAZ w Łęcznej.

2017-11-27 13:45:15

, .

PZAZ.XI.272.1.8.2017
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na:
zakup i dostawę tekstyliów domowych (kompletów ręczników frotte bawełnianych) dla pracowników PZAZ w Łęcznej.
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy tekstyliów domowych – 84 komplety (4 sztuki w komplecie) ręczników frotte bawełnianych wg CPV: 39514100-9 została podana w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1).
2. Dowóz zakupionych tekstyliów domowych do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
5. Zapłata za zakup i dostawę tekstyliów domowych będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

II. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 8 400,00 zł netto co stanowi równowartość 2 012,02 euro (1 euro = 4. 1749 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 10 332,00 zł.

1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852, Rozdział 85295, § 4210, źródła finansowania: FA oraz ZFŚS

2. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Anwo J i A Dawid Sp.J., ul. Bursaki 18A, 20-150 Lublin
2) ALA Dariusz Całka, ul. Długa 20, 10-417 Olsztyn
3) FPH Furora, ul. Przedwiośnie 2/1A, 20-533 Lublin
4) Halmark Sp. z o. o., ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin
5) Ortikon Sp. J., Kozubszczyzna 52 a, 21-030 Motycz

3. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) ORTIKON A. Rzymowski, R. Wasilik S.J. ul. Tymiankowa 1/77, 20-542 Lublin, oferta na kwotę brutto 9 157,25 zł., ofercie przyznano 58,62 punktów,
2) APHU MODEP Mirosław Dudzik S.J., ul. Krakowska 127 A, 34-120 Andrychów, oferta na kwotę brutto 9 195,48 zł., ofercie przyznano 58,38 punktów,
3) F.H.U. Roman Czaiński, ul. Goleniowska 56 lok. A, 70-847 Szczecin, oferta na kwotę brutto 5 368,51 zł., ofercie przyznano 100 punktów,

4. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
F.H.U. Roman Czaiński, ul. Goleniowska 56 lok. A, 70-847 Szczecin, oferta na kwotę brutto 5 368,51 zł.
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa