Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na sukcesywne dostawy art. spożywczych do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, według podziału na 7 zadań, Nr sprawy IPR.272.4.8.2017

2017-11-22 14:13:40

. .

IPR.272.4.8.2017
Łęczna, dnia 22.11.2017r

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy zamówienia na sukcesywne dostawy art. spożywczych do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, według podziału na 7 zadań, Nr sprawy IPR.272.4.8.2017

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 200 000,00 złotych brutto,

1. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że unieważnia się przedmiotowe postępowanie ze względu na to, iż suma cen najkorzystniejszych ofert w zakresie poszczególnych zadań przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną podjętej decyzji jest art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579) oraz Kodeks Cywilny.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono 12 ofert.

3. Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna