Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór oferty na:dostawę stacji roboczych z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 Pro - 4 szt., monitorów LCD – 4 szt., zasilaczy awaryjnych UPS – 4 szt., Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm – 4 szt

2017-11-07 13:32:35

.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

GKN.272.1.27.2017
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa: stacji roboczych z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 Pro - 4 szt., monitorów LCD – 4 szt., zasilaczy awaryjnych UPS – 4 szt., Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm – 4 szt……………………………………
kod CPV: 30214000-2, 30231310-3, 30237280-5, 48422000-2, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
20 000 zł ………………………………………………………………………………
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział. 710 Rozdz. 71012 § 6060 – zadania własne powiatu …………………………
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu cenowym na BIP pod adresem: www.powiatleczynski.pl
2) Komputronik Lublin, ul. Orkana 4, 20-504 Lublin, lublin@komputronik.pl
3) Vobis Partner Lublin, ul. Braci Wieniawskich 3, 20-844 Lublin, vp.lublin@vp.pl
4) X-kom Sp. z o.o., Al. Wolności 31, 42-202 Częstochowa, biznes@x-kom.pl
5) MEGATECH, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin, megatech@megatech.pl
6) VICO Sp. J., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin, oferty@vico.pl
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) MEGATECH – 19 089,60 zł
2) Computronic Sp. z o.o., ul. Zana 1, 20-601 Lublin – 18 495,71 zł
3) VICO Sp. J. – 19 396,00 zł
4) Pomarex Andrzej Pomarański, ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin – 18 996,28 zł
5) Vobis Partner Lublin – 19 176,00 zł
6) WIDAR – komputery, sieci Frączek S.J., ul. Fabryczna 3/5, 20-301 Lublin
– 18 304,61 zł
7) Zakład Informatyki Infomech Janusz Mizera, ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola – 15 955,56 zł
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Zakład Informatyki Infomech Janusz Mizera, ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola, biuro@infomech.pl 12 972,00 zł + 23% VAT = 15 955,56 zł brutto, słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100 brutto, zgodnie
z kryterium oceny ofert, dostawca oferuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia zgodny ze specyfikacją techniczną określoną w zapytaniu ofertowym.


……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam

………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron