Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty na ,,Demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29,dostawa i zakup jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego o mocy min. 35kW dla PZAZ w Łęcznej

2017-11-03 12:55:51

. ,

PZAZ.XI.272.1.6.2017

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na:
,,Demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29,dostawa
i zakup jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego
o mocy min. 35kW w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150l wraz z automatyką, montażem i uruchomieniem w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.”

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura +WA 29, zakup i dostawa do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego o mocy min. 35 kW w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150 l (z niezbędnym osprzętem – zestawem przyłączeniowym), przeznaczonego do centralnego ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody.
2) Prace związane z wymianą kotła:
1.1) Odłączenie i demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29
1.2) Montaż nowego pakietu kotła o mocy min. 35 kW z zasobnikiem c.w.u.
o pojemności 150l wraz z kompletem materiałów pomocniczych niezbędnych do montażu kotła.
1.3) Dostosowanie systemu odprowadzania spalin zgodnie
z wymaganiami dla kotła kondensacyjnego .
1.4) Zamontowanie szczelnego przewodu spalinowego w istniejącym kominie
1.5) Uruchomienie i sprawdzenie instalacji gazowej i ciepłej wody, sporządzenie protokołu sprawdzającego prawidłowość systemu spalinowo - powietrznego
1.6) Sporządzenie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej sprawność kotła gazowego: protokół podłączenia i protokół sprawdzenia instalacji gazowej,
1.7) Szkolenie personelu oraz dostarczenie instrukcji obsługi,
3) Zapewnienie opieki serwisowo – konserwacyjnej przez okres 24 miesięcy od montażu i uruchomienia kotła.

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 12 000,00zł netto co stanowi równowartość 2 874,32 euro(1 euro = 4. 1749 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 14 760,00zł.

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym
(dział, rozdział):
Dział 852, Rozdział 85295, § 6080, źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) UNIMAX S.A. , ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, lublin@unimax.com.pl,
2) TGL Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 105, 20-147 Lublin, biuro@viessmann-lublin.pl,
3) MS DRAWEX Sp. z o.o., ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin, info@drawex.pl,
4) PLUS-TERM Marek Ceglarski, ul. Niepodległości 5, 20-246 Lublin, m.ceglarski@onet.eu,
5) HYDRO – SYSTEM P.U.H. A. Hartfil, ul. Długa 5, 20-346 Lublin, serwis@hydrosystem.lublin.pl

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) ZUBRZYCKI I SPÓŁKA, Spółka Jawna, ul. Borelowskiego 2, 20-707 Lublin, oferta na kwotę brutto 18 001,00zł., ofercie przyznano 71,06 punktów,
2) TCHÓRZEWSKI SERWIS, Bartosz Tchórzewski, ul. Długa 5, 20-346 Lublin, oferta na kwotę brutto 12 792,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów,
3) HYDRO – SYSTEM P.U.H. Andrzej Hartfil, ul. Długa 5, 20-346 Lublin, oferta na kwotę brutto 14 747,70zł, ofercie przyznano 86,73 punktów
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
TCHÓRZEWSKI SERWIS, Bartosz Tchórzewski, ul. Długa 5, 20-346 Lublin,
Cena oferty netto: 10 400,00 zł., cena oferty brutto: 12 792,00 zł..
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa