Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA ,,ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DLA POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ.”

2017-10-25 09:32:04

.


PZAZ.XI 272.1.4.2017 Łęczna, dnia 25 październik 2017r.INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA ,,ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DLA POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ.”

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Zamawiający informuje, że Gastrostar Jerzy Malinowski, Plac Wolności 21-22, 99-300 Kutno - Wykonawca wyłoniony w dniu 23.10.2017r. w drodze przeprowadzonego postępowania odmówił podpisania umowy w zakresie realizacji zadania.
Działając zgodnie z art. 94 ust.3 UPzp , Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kolejną najkorzystniejszą ofertą jest:
OFERTA Nr 8 – złożona przez SYNERGIA GASTRO s. c. ul. Łukasińskiego 4, 50-436 Wrocław, oferta na kwotę brutto 11 978,85zł, ofercie przyznano 96,04 punktów
Niniejszą informację zamieszczono na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl praz przekazano Wykonawcom.


Dyrektor PZAZ
Małgorzata Paprota

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe