Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2017-10-23 09:39:09

.

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, wg CPV39220000-0, 39221000-7
2) Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
3) Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
4) Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
w przypadku jego złej jakości.
5) Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.
6) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania w gastronomii.
7) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 852, Rozdział 85295, § 4210, źródła finansowania: środki z Funduszu Aktywności
3. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) SYNERGIA GASTRO, ul. Łukasińskiego 4, 50-436 Wrocław, synergiagastro@wp.pl
2) MULTIFRIGO Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, Lublin, info@multifrigo.pl,
3) M&M GASTRO ul. T.Ociepki 8A, 40-413 Katowice, sklep@mmgastro.pl
4) MEGAST, Al. Warszawska 150, Lublin, megast@megast.pl,
5) GASTRO – TECH, ul. Turystyczna 44, Lublin, biuro@gastro-tech.net.

4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) PHU VENDA Marcin Mazurek, ul. Wrońska 4, 20-327 Lublin, oferta na kwotę brutto 12 571,01zł., ofercie przyznano 91,51 punktów
2) AM ART. HOTELOWE Krzysztof Janus, ul. Portowa 1, 55-200 Oława, oferta na kwotę brutto 12 054,00 zł., ofercie przyznano 95,44 punktów,
3) PHU BMS Spółka Jawna, Z.Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, oferta na kwotę brutto 15 574,03zł, ofercie przyznano 73,87 punktów
4) FREDOMATIC Sp. z o.o., ul. Zawiła 65G, 30-390 Kraków, oferta na kwotę brutto 12 789,42zł., ofercie przyznano 89,95 punktów
5) GAMA PLAWGO & ZAWISZA Spółka Jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin, oferta na kwotę brutto 15 302,43 zł., ofercie przyznano 75,18 punktów,
6) GASTRO – TECH Dariusz Bujak, ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin, oferta na kwotę brutto 12 671,50 zł., ofercie przyznano 90,79 punktów,
7) J&T TOP GASTRO Spółka cywilna, ul. Kościelna 87, 26-800 Białobrzegi- oferta na kwotę brutto 12 111,56zł. , ofercie przyznano 94,98 punktów,
8) SYNERGIA GASTRO s.c., ul. Łukasińskiego 4, 50-436 Wrocław, oferta na kwotę brutto 11 978,85zł., ofercie przyznano 96,04 punktów,
9) OPTIMAL GASTRO, Podwisłocze 30/5, 35-309 Rzeszów, oferta na kwotę brutto 12 578,35zł., ofercie przyznano 91,46 punktów.
10) A-BIS URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE Mieczysław Górski, ul. Starogardzka 42-44, 83-010 Straszyn, oferta wycofana na prośbę Wykonawcę
11) GASTROSTAR Jerzy Malinowski, Plac Wolności 21-22, 99-300 Kutno, oferta na kwotę brutto 11 504,76zł., ofercie przyznano 100 punktów
12) INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajda, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz, oferta na kwotę brutto 12 287,26zł.,ofercie przyznano 93,63 punktów
5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

GASTROSTAR Jerzy Malinowski, Plac Wolności 21-22, 99-300 Kutno,
Cena oferty netto: 9 353,47zł., cena oferty brutto: 11 504,76zł..
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego Zatwierdzam
………………………………………………………
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe