Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Modyfikacja SIWZ w przetargu nieograniczonym na „UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO”

2017-10-06 10:16:09

. IPR.272.4.4.2017

IPR.272.4.4.2017 Łęczna, dnia 06.10.2017


MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego” – wyjaśnienia treści SIWZ.

W nawiązaniu do pisma jednego z zainteresowanych Wykonawców z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert Zamawiający dokonał następującej modyfikacji.

1. Postanowienia SIWZ w zakresie pkt.12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:


treść przed modyfikacją:

12.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 09.10.2017r.
o godz. 12:00.
oraz

12.7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2017 r. o godz.: 12:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łęcznej (budynek CZS).


treść po modyfikacji:

12.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 23.10.2017r.
o godz. 12:00.
oraz

12.7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2017 r. o godz.: 12:15 w siedzibie Zamawiającego,
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, sala
konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łęcznej (pok. Nr 13 parter budynku).


W związku z powyższą modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1. Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji– stan
na dzień 06.10.2017r.

W związku z modyfikacją Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa