Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań pod nazwą: „ ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW”GKN.272.1.25.2017

2017-09-19 11:56:02

.

GKN.272.1.25.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późń. zm.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadań pod nazwą
„ ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW”
Przedmiot zlecenia:
Przygotowanie materiałów do przekazania do Archiwum Państwowego
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie przez Wykonawcę
na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie kompleksowego uporządkowania materiałów archiwalnych i przekazania w imieniu Zamawiającego dokumentacji archiwalnej
do właściwego oddziału Archiwum Państwowego
Zadanie nr 1 – archiwizacją obejmuje się 6 mb. dokumentacji geodezyjnej formatu A-4 oraz 4 mb. dokumentacji geodezyjnej formatu A--3
Zadanie nr 2 – archiwizacją obejmuje się 275 szt. map archiwalnych formatu A-1 lub A-0 na miękkim nośniku

Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A , REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 5315200 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: poczta@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Andrzej Fiutka – kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej

Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową odrębnie dla każdego zadania

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 26-09-2017r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: a.fiutka@powiatleczynski.pl

Termin realizacji: 30-11-2017r.

Łęczna dnia 15-09-2017r. .................................................
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa