Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty na wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego obiektów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem

2017-08-02 11:55:08

.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego obiektów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 19.07.2017 na kwotę 42 276,42 zł netto co stanowi równowartość 10 126,33 euro (1euro = 4,1749zł)
3. W dniu 24.07.2017 r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. TUV NORD Polska Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice (g.klok@tuv-nord.pl)
2. Energia dla firm S.A., ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa (d.kuzminski@energiadlafirm.pl)
3. Eco HVAC Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2, 20-301 Lublin
4. Prokonbud. Usługi projektowe, ul. Inżynierska 3, 20-001 Lublin (tadeuszlato@wp.pl)
Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. Energia Nowe Technologie sp. z o.o., ul. Narutowicza 14/10, 20-004 Lublin –10 800 zł brutto
2. PSJ Project Sylwia Pękala, Lipiny 219a, 39-220 Pilzno – 43 050,00 zł brutto
3. Pracownia Audytorska sp. z o.o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – 17958,00 zł brutto
4. Kancelaria Certyfikatora i Audytora Energetycznego w Budownictwie „Perlex”, os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków – 15 000 zł brutto
5. KMK-Energia Maciej Koroń, Rusinów, ul. Kasztanowa 61, 42-231 Stary Cykarzew – 125 724,00 zł brutto
6. Argox sp. z o.o., ul. Dalanowska 46/59, 03-566 Warszawa – 38 800,00 zł brutto
7. Eco HVAC Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2, 20-301 Lublin – 101 598,00 zł brutto
8. K30 Sp. z o.o., ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa – 19 821,65 zł brutto
9. Preda sp. z o.o. sp.k., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole – 39 360,00 brutto
10. Biuro projektów i wycen majątkowych MDM Piotr Dawidziuk, ul. Wąska 2A, 21-530 Piszczac – 29 520,00 zł brutto
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Energia Nowe Technologie sp. z o.o., ul. Narutowicza 14/10, 20-004 Lublin
za cenę 10 800 zł brutto
6. Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca - Energia Nowe Technologie sp. z o.o. złożył kompletną ofertę. Wykazał się niezbędnym do wykonania zamówieniem doświadczeniem. Ponadto cena oferty jest najniższa.

6. Postępowanie prowadził: Agnieszka Łazuga


AKCEPTUJĘ ………………………………………………
(podpis Kierownika Jednostki/ Naczelnika Wydziału)
ZATWIERDZAM .......................................................................
(Przewodniczący Zarządu)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www