Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania na wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem

2017-07-26 13:01:50

.

Podgłębokie, 26.07.2017


WykonawcyDotyczy: postępowania na wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego


W odpowiedzi na maila z dn. 24.07.2017 r informuję:
1) zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty osobą upoważnioną ze strony Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem jest Dyrektor – Pan Bernard Skalski, Wicedyrektor ds. edukacyjnych Pan Zbigniew Drzewiecki, Wicedyrektor ds. opiekuńczo- wychowawczych Pani Małgorzata Koziak.
tel. 82 567 70 74, e-mail: mowsekret@wp.pl
2) Wszelka dokumentacja, w której posiadaniu jest Zamawiający, a jest niezbędna do wykonania przedmiotu umowy zostanie przekazana po zawarciu umowy z wykonawcą. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty.
3) Zamawiający nie posiada map w formacie DWG.
4) Informacje dotyczące:
a) dotychczasowych kosztów eksploatacji: energia elektryczna, olej opałowy, woda itp.
b) nakładów ponoszonych na termomodernizację: wymiana okien, drzwi, wymiana oświetlenia, ocieplenia, remonty dachu itp. z określeniem, kiedy takowe nastąpiły (np.: w którym roku).
c) opisu użytkowania obiektów: godziny funkcjonowania, ilość użytkowników oraz funkcja pomieszczeń itp.
zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy na wykonanie przedmiotu umowy.
5) Modernizacja instalacji wentylacji – rekuperacja – jeśli jest możliwa do wykonania to w oparciu o istniejące kanały wentylacji z minimalną ingerencją w pomieszczeniach użytkowych.


Z poważaniem

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www