Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Nowe zasady przyznawania stypendiów, nagród oraz wyróżnień Powiatu Łęczyńskiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

2017-06-12 09:56:14

W dniu 5 kwietnia wchodzi w życie Uchwała Nr XXVIII/203/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów, wyróżnień i nagród Powiatu Łęczyńskiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Regulamin stanowiący załącznik do ww. uchwały określa zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym, zamieszkałym na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

O przyznanie nagrody ewentualnie wyróżnienia wraz z wymaganymi załącznikami należy wnioskować niezwłocznie po uzyskaniu wyniku sportowego, natomiast o stypendia sportowe wraz z załącznikami wnioskuje się w dwóch terminach tj.: do dnia 15 marca oraz do 15 września, za wyniki osiągnięte w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Stypendium może być przyznane w formie pieniężnej na okres od 3 do 6 miesięcy w danym roku.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, I piętro, pok. 101.

Uchwała Rady Powiatu w Łęcznej w tym wzory wniosków dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej http://spleczna.bip.e-zeto.eu/ (zakładka: urzędowa tablica ogłoszeń - ogłoszenia Starosty) oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych