Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wybór oferty na dostawę elektronicznego systemu informacji prawnej

2017-03-29 14:23:49

. ,

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej
kod CPV: 48700000-5, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Zastosowano procedurę zamówienia: § 3 ust. 4 Zarządzenia.
3.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
15 000,00 zł
4.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750 rozdz. 75020 § 4210
5.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe w formie: elektronicznej
1) Wolters Kluwer Polska S.A.; ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
2) Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa,
3) Firma INFOR PL S.A. z/s w warszawie , ul. Okopowa 58/72 , 01-042
Warszawa
6. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Wolters Kluwer Polska S.A.; ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa;
cena brutto 18819,00 zł
2) Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
cena brutto 15652,98zł -fakturowanie jednorazowe, płatność w 3 równych
ratach rocznych.
3) Firma INFOR PL S.A. z/s w warszawie , ul. Okopowa 58/72 , 01-042
Warszawa zaoferowała serwis ADMINISTRACJA , zawierający w swojej
zawartości m.in. przepisy prawa.

7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Zamawiający za najkorzystniejszą uznaje ofertę z poz. 2 - Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa. Cena jest najkorzystniejsza cenowo.
Zamawiający zabezpiecza środki finansowe niezbędne do realizacji zamówienia.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków